सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हा महाराष्ट्र शासनाचा एक विभाग आहे. या विभागाअंतर्गत विविध सामाजिक कामे केली जातात.

अंतर्गत विभागसंपादन करा

 • सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
 • सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
 • ई-शिष्यवृत्ती विभाग
 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
 • महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित
 • आम आदमी बीमा योजना
 • महाराष्ट्र राज्य अपंग, वित्त व विकास महामंडळ
 • इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ
 • संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या.
 • वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ
 • लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित

हे सुद्धा पहासंपादन करा

अधिकृत संकेतस्थळसंपादन करा