साचा:प्रताधिकार उल्लंघन दावामराठी विकिपीडियातून ह्या लेख/छायाचित्र पान/विभागातील मजकुराचे मी/आम्ही अधिकृत प्रताधिकार धारक आहोत. प्रताधिकार कायद्यातील प्रताधिकार कायदा १९५७ कलम ५२ उपकलम (१) क्लॉज (C) [१][२] कलमांन्वये २१ दिवसांचे आत संबंधीत अधिकृत न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त करून घेण्याच्या प्रयत्नात असून तो पर्यंत मराठी विकिपीडियातून ह्या लेख/छायाचित्र पान/विभागातील मजकुर वगळण्याची लेखी विनंती करत आहोत. २१ दिवसांचे आत माननिय न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त करून आमच्याकडून आपणास तसे न कळवले गेल्यास आपले संस्थळ न्यायालयीन आदेश प्राप्त होई पर्यंत सदर मजकुराचा ॲक्सेस फॅसिलिटेट करू शकते.

कारण कृपया चर्चापान पहा

कृपया या बाबतचे आपले मत चर्चापानावर नोंदवा. प्रचालक हे मजकुर/छायाचित्र/पान कोणत्याही क्षणी काढतील. तसे ते काढ

कृपया, हा साचा लावताना मजकुर आपण आपले पूर्ण नाव, मजकुराच्या पुर्वप्रकाशनाचे वर्ष अथवा कॉपीराईट रजिस्ट्रारकडे नोंदणी क्रमांक वर्ष, कॉपीराईट नेमके कुणाच्या नावाने आहे आणि आपले त्यांच्याशी नाते कारण= च्या जागेत नमूद करणे टाळू नये. {{पानकाढा | कारण = अमुकतमुक कारण}} असे लिहावे

विकिपीडिया नवीन लेखकांना प्रोत्साहन देत असतो. पान काढण्याची सूचना लावण्याचे कारण प्रत्येक वेळेस शक्य नसले तरी , शक्य तेव्हढ्या वेळा सदस्यास त्यांच्या चर्चा पानावर सूचीत करावे. असे करण्याने नवे सदस्य दिर्घकाळ पर्यंत विकिपीडिया सोबत रहाण्यास मदत होते. शिवाय गैरसमजातून वाद निर्माण होणे, नाराजीतून उत्पात प्रसंग अशा बाबी कमी होण्यास मदत होते.


*section 52 sub-section (1) clause (C)

written complaint from the owner of copyright in the work, complaining that such transient or incidental storage is an infringement, such person responsible for the storage shall refrain from facilitating such access for a period of twenty-one days or till he receives an order from the competent court refraining from facilitating access and in case no such order is received before the expiry of such period of twenty-one days, he may continue to provide the facility of such access

* ह्या साचान्वये विनंती करताना विकिपीडियाचे उत्तरदायकत्वास_नकार चा किमान भाग आवर्जून वाचा

संगणक वापरणार्‍या व आंतरजाल जोडणी उपलब्ध असलेल्या कुणालाही मजकुरात भर टाकता येईल किंवा त्यात बदल करता येतील अशी या प्रकल्पाची रचना आहे. येथे लिहिलेल्या कोणत्याही गोष्टीची/माहितीची परिपूर्णता, तिचा अचूकपणा किंवा तिची विश्वासार्हता यांची संबधित विषयांतील तज्‍ज्ञ व्यक्तीकडून पडताळणी झाली असल्याची/माहितीचे समसमी़क्षण झाले असल्याची अथवा मजकुराच्या वैधतेची कोणतीही खात्री/हमी उपलब्ध नाही, हे कृपया लक्षात घ्यावे.

काहीही झाले तरी, येथे आढळलेल्या कोणत्याही चुकीच्या अथवा आक्षेपार्ह (नुकसानकारक किंवा बदनामीकारक/libelous) माहितीस/मजकुरास, किंवा येथील पानांवरून दुवा दिलेल्या संकेतस्थळांवरील किंवा येथे अंतर्भूत केल्या गेल्या असलेल्या माहितीच्या तुमच्या वापरास, किंवा अशा वापरातून उद्भवणार्‍या कोणत्याही स्थितीस, कोणतेही दुसरे योगदानकर्ते, प्रायोजक, प्रचालक (प्रबंधक) , किंवा विकिपीडियाशी संबधित दुसरी कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही प्रकारे जबाबदार असणार नाही.