माझा मराठाचि बोलु कौतुके अमृतातेही पैजा जिंके - संत ज्ञानेश्वर


मी योगेश. विकिपीडिया वर माहिती द्यायला मला आवडते. चित्रपट व पुस्तके हे माझ्या विशेष आवडीचे विषय आहेत.


मराठी विकिपिडीयावरील मराठी भाषाविषयक योगदानाबद्दल
ही व्यक्ती मराठी विकिपीडियासाठी मोझिला फायरफॉक्स वापरते.Shaniwarwada frontview.JPG ही व्यक्ती पुणे येथे राहते