भारतात लोकसभेच्या सदस्याला तसेच राज्यसभेच्या सदस्याला संसद सदस्य किंवा खासदार म्हटले जाते.