Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

संगणकावरील मराठीचा इतिहास (१९९५ पर्यंत)संपादन करा

मराठी : संगणकावरील वापर आणि विस्तार ( १९९५ ते २००६ )संपादन करा

मराठी : संगणकावरील वापर आणि विस्तार ( २००६ पासून पुढे )संपादन करा

युनिकोडसंपादन करा

मुख्य पान: युनिकोड

युनिकोड ५.१संपादन करा

युनिकोड ६ आणि पुढेसंपादन करा

मराठी टंकसंपादन करा

मराठी टंक हे मराठीच्या संगणकावरील उपयोगासाठी अत्यावश्यक आहेत.

मुख्य पान: टंक
मुख्य पान: संगणक टंक

महाजाल ( इंटरनेट ) आणि मराठीसंपादन करा

मराठी ई-मेल ( ई-पत्र )संपादन करा

मराठीतून वेब साईटसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा

संर्दभसंपादन करा

साचा:मराठी संगणक साधने