फाँट या शब्दाचा अर्थ वस्तुतः सर्व अक्षरचिन्हे उपलब्ध असलेल्या एकाच वळणाच्या एकाच आकाराच्या टंक समूहास फाँट असे म्हणता येईल. सर्व साधारणतः Times New Roman, Arial असे इंग्रजी भाषेच्या रोमनलिपीचे font आपल्या परिचयाचे असतात. इंग्रजी भाषेचे सर्वसाधारण फाँट संबधित ऑपरेटींग सिस्टीम सोबतच येतात. परंतु आग ऑपरेटींग सिस्टिम सोबत इंग्रजी भाषेच्या टंकांसोबत मराठी व इतर भारतीय भाषांचे टंकही येतात. इ.स. १८७३, मार्च १ - ई. रेमिंग्टन अँड सन्सनी पहिले टंकलेखन यंत्र विकण्यास सुरुवात केली.

चित्रदालन

संपादन
 
The Times New Roman typeface, on top at 88.5 point, compared with Georgia at 75 point
 
Standard typewriter keyboard layout used for Hindi
 
 
 

हे सुद्धा पहा

संपादन