व्हिक्टर इमॅन्युएल तिसरा, इटली

Viktor Emanuel III.