इटलीचा तिसरा व्हिक्टर इमॅन्युएल तिसरा

(व्हिक्टर इमॅन्युएल तिसरा, इटली या पानावरून पुनर्निर्देशित)
Viktor Emanuel III.