व्हासिल पेट्रोव्ह कोलारोव्ह (बल्गेरियन: Васил Петров Коларов) (जुलै १६, इ.स. १८७७ - जानेवारी २३, इ.स. १९५०) हा बल्गेरियाचा पंतप्रधान होता.