"Valentine of Milan Mourning her Husband, the Duke of Orléans" by Fleury-François Richard.
Statue of a mother at the Yasukuni shrine, dedicated to war widows who raised their children alone.

संस्कृतीसंपादन करा

भारतात, विधवा पुनर्विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे. तरीही पुराणमतवादी समाजांत विधवांना कमनशिबी समजले जाते. अनेकदा विधवेचे नातेवाईक तिला आधार देत नाहीत.

हेसुद्धा पहासंपादन करा

विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत

बाह्य दुवेसंपादन करा