विकिपीडिया:११-११-११ प्रकल्प/सांख्यिकी

१-१-११ प्रकल्पाशी संबंधित सांख्यिकी या पानावर आहे.

सांख्यिकीसंपादन करा

आजची तारिख २६ जुलै, २०२१
उद्दीष्ट गाठण्याचा निर्दिष्ट दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०११
उद्दीष्ट १,११,१११
लेखांची संख्या ७७,६०३
उद्दीष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक लेख ३३,५०८
उद्दीष्ट गाठण्यास उरलेले दिवस −३,५४५
उद्दीष्ट गाठण्यासाठी प्रतिदिवशी आवश्यक लेख −९.४५

२००८संपादन करा

२००८
मे २००८
दिनांक मराठी विकिपीडियावर असलेल्या लेखांची संख्या[१] उद्दीष्ट उद्दीष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक लेख उद्दीष्ट गाठण्यास उरलेले दिवस उद्दीष्ट गाठण्यासाठी प्रतिदिवशी आवश्यक लेख वाढलेल्या लेखांची संख्या[२]
मे २७, इ.स. २००८ १७,५१५ १,११,१११ ९३,५९६ ९५० ९८.५२

२००७संपादन करा

संदर्भसंपादन करा

  1. a b c d e f ही संख्या ००:०० युटीसीच्या जवळातजवळची संख्या आहे.
  2. a b c ही संख्या आदल्या दिवशी वाढलेले लेख दर्शविते.