ह्या वर्गासाठी मुख्य लेखः द्वीपसमूह.

उपवर्ग

या वर्गात फक्त खालील उपवर्ग आहे.