वनस्पती लेखातील जैविक वर्गीकरण

साचा:जीवचौकट लेख आंबातून संपादन

" | आंबा
 
झाडाला लागलेल्या कैऱ्या
" | शास्त्रीय वर्गीकरण
वंश: Magnoliophyta
जात: Magnoliopsida
वर्ग: Sapindales
कुळ: Anacardiaceae
जातकुळी: Mangifera
L.
जीव

More than 50 जीव; see listing

धूळपाटी/वनचौकट१ उदाहरण संपादन

डावीकडील नावे येथे न बदलता साचा:धूळपाटी/वनचौकट१ येथे बदलावीत. बरोबर चिन्हाच्या समोर माहिती लिहावी
संक्षिप्त सूची
[[Image:|100px|]]
पूर्ण नाव
(Species) जाति; {{{जाति}}}
(Genus) प्रजाति; {{{प्रजाति}}}
(Family) कुल; {{{कुल}}}
(Order) गोत्र; {{{गोत्र}}}
(Class) वर्ग; {{{वर्ग}}}
(Phylum) संघ; {{{संघ}}}
(Kingdom) सृष्टि; {{{सृष्टि}}}
(Domain) क्षेत्र; {{{क्षेत्र}}}
जीवन
(Status ) स्थिती ; {{{स्थिती}}}
(trend) प्रवृत्ति; {{{प्रवृत्ति}}}
(status system) स्थिती_प्रणाली ; {{{स्थिती_प्रणाली}}}
(status reference) स्थिती_संदर्भ; {{{स्थिती_संदर्भ}}}
(regnum)(रेग्नम) [मराठी शब्द सुचवा] {{{ रेग्नम}}}
(synonyms) समानार्थी_शब्द ; {{{समानार्थी शब्द}}}
(Range/ Geographical range /distribution) उपलब्धि प्रदेश {{{उपलब्धि प्रदेश}}}
उपलब्धि प्रदेश_नकाशा_रुंदी
उपलब्धि प्रदेश_नकाशा_शीर्षक=
(बायनॉमियल) द्विपद; {{{द्विपद}}}
(बायनॉमियल_अधिकारी) द्विपद अधिकारी; {{{द्विपद अधिकारी}}}
(ट्रायनोमियल) त्रिपद; {{{त्रिपद}}}
(ट्रायनोमियल_अधिकारी)त्रिपद अधिकारी; {{{त्रिपद अधिकारी}}}

धूळपाटी/वनचौकट२ संपादन

वनस्पती लेखातील जैविक वर्गीकरण

साचा:टॅक्सोबॉक्स संपादन

वनस्पती लेखातील जैविक वर्गीकरण
Scientific classification
Kingdom: वनस्पती
जीव

More than 50 जीव; see listing