ळ् हा मराठी भाषेतील एक वर्ण आहे. ळ् हा ३४ व्यंजनांपैकी एक व्यंजन आहे. ळ् हा एकमेव 'स्वतंत्र वर्ण' (स्वतंत्र व्यंजन) आहे कारण याला इतर कोणत्याही भाषेकडून घेतलेले नाही.

हे सुद्धा पहासंपादन करा

साचा:मराठी भाषेतील वर्णमाला