ज्या वर्णाला इतर कोणत्याही भाषेकडून घेतलेले नाही त्यास स्वतंत्र वर्ण असे म्हणतात. मराठी भाषेच्या वर्णमालेत ळ् हा एकमेव 'स्वतंत्र वर्ण' (स्वतंत्र व्यंजन) आहे.

हे सुद्धा पहा संपादन करा

साचा:मराठी भाषेतील वर्णमाला