लोटस टेंपल ही भारताच्या दिल्ली शहरातील बोहरा जमातीचे प्रार्थनास्थळ आहे.

प्रयोग माहितीचौकट
लोटस टॅम्पल
प्रार्थनास्थळ
बहाई प्रार्थनास्थळ
स्थळ
पत्ता बहापूर कालकाजी, नवी दिल्ली, ११००१९
[१]