लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू केले आहेत ते पण लिहा ना प्लीज सांगा ना काही तरी कर ना काही कारणाने ते बोलत ईथे काही तरी आहे का ते माहित नव्हते की नाही, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार परिषद घेतली आहे का आजची राजकीय परिस्थिती लोकशाहीस ---------------------------

लोकशाहीचे प्रकार


लोकशाहीचे मुख्य स्पर्धक

लोकशाहीत राजकीय पक्ष महत्वाचे आहेत. राजकीय पक्षाचे दोन प्रकार पडतात. अ)राजकीय पक्ष. ब)राष्ट्रीय पक्ष.

हेही पहासंपादन करा