अब्राहम लिंकन कृत व्याख्या: लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही.


लोकशाहीचे प्रकार


लोकशाहीचे मुख्य स्पर्धक

साचा:Link FA साचा:Link FA