लेत्झिग्रुंड

(लेत्जिग्रुंड या पानावरून पुनर्निर्देशित)

लेत्झिग्रुंड हे स्वित्झर्लंडच्या झुरिक शहरातील फुटबॉल मैदान आहे.