लष्करी वाहने ही युद्धाच्या परिस्थितीत वापरण्यासाठी बनवलेली अनेक भौगोलिक परिस्थितींमध्ये चालणारी, खास दणकट बांधणीची वाहने असतात. बहुदा डीझेल या इंधनाचा वापर यात होतो. या वाहनंची डीझेल इंजिने ही जास्त ताकदीचा टोला (टॉर्क) देवू शकतात तसेच यांचा पल्लाही लांब असतो. लष्करी मालवाहतूकीचे ट्रक मध्ये ही डीझेलचा वापर होतो.

उगम संपादन

बांधणी संपादन

प्रकार संपादन

प्रमुख उत्पादक संपादन

निर्यात करणारे देश संपादन

आयात करणारे देश संपादन

अर्थकारण संपादन

अधिक वाचन संपादन

संरक्षण खर्च संपादन

विरोधक संपादन

बाह्य दुवे संपादन