लष्करी वाहने ही युद्धाच्या परिस्थितीत वापरण्यासाठी बनवलेली अनेक भौगोलिक परिस्थितींमध्ये चालणारी, खास दणकट बांधणीची वाहने असतात. बहुदा डीझेल या इंधनाचा वापर यात होतो. या वाहनंची डीझेल इंजिने ही जास्त ताकदीचा टोला (टॉर्क) देवू शकतात तसेच यांचा पल्लाही लांब असतो. लष्करी मालवाहतूकीचे ट्रक मध्ये ही डीझेल चा वापर होतो.

उगमसंपादन करा

बांधणीसंपादन करा

प्रकारसंपादन करा

प्रमुख उत्पादकसंपादन करा

निर्यात करणारे देशसंपादन करा

आयात करणारे देशसंपादन करा

अर्थकारणसंपादन करा

अधिक वाचनसंपादन करा

संरक्षण खर्चसंपादन करा

विरोधकसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा