ट्रक किंवा लॉरी हे रस्तामार्गाने मालाची वाहतूक करणारे डीझेलवर चालणारे चार किंवा त्याहून अधिक चाकांचे वाहन आहे.

भारतातील टाटा कंपनीचे ट्रक
Daimler-Lastwagen, 1896

उगमसंपादन करा

महत्त्वसंपादन करा

उपयोगसंपादन करा

प्रकारसंपादन करा

उत्पादकसंपादन करा

इंधनसंपादन करा

प्रदूषणसंपादन करा