हरियाणा राज्याचे प्रशासकीय विभाग चार आहेत. त्यापैकी रोहतक विभाग एक आहे. या विभागात खालील जिल्हे येतात.

हे पहासंपादन करा