रोमान्स हा इंडो-युरोपीय भाषा कुळामधील भाषांचा एक समूह आहे. ह्या गटामध्ये लॅटिन मधुन निर्माण झालेल्या सर्व भाषा मोडतात. सध्या एकून २५ प्रमुख रोमान्स भाषा अस्तित्वात असून जगभरातील अंदाजे ८० कोटी लोक ह्या भाषा वापरतात. सर्व रोमान्स भाषा लिखाणासाठी लॅटिन वर्णमाला वापरतात.

जगाच्या नकाशावर रोमान्स भाषा

खालील सहा जगातील प्रमुख रोमान्स भाषा आहेत.

वर्गीकरण

संपादन
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
लॅटिन
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
शास्त्रीय लॅटिन
 
 
 
असंस्कृत लॅटिन
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
खंडीय रोमान्स
 
 
 
 
 
सार्दिनियन भाषा
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
इटालो-पश्चिम रोमान्स
 
 
 
 
 
पूर्व रोमान्स
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पश्चिम रोमान्स
 
 
 
 
 
प्रोटो-इटालियन
 
बाल्कन रोमान्स
 
डाल्मेशियन भाषा
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
आयबेरो-रोमान्स
 
 
 
 
 
गालो-रोमान्स
 
इटालियन
 
प्रोटो-रोमेनियन
 
आल्बेनियन
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पोर्तुगीज
 
स्पॅनिश
 
ऑक्सितानो-रोमान्स
 
फ्रेंच
 
रोमेनियन
 
अरोमेनियन
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
कातालान
 
ऑक्सितान
 
 
 
 

प्रमुख रोमान्स भाषा

संपादन
लॅटिन
आरागोनीज
अरोमेनियन
आस्तुरियन
कातालान
कॉर्सिकन
फ्रेंच
फ्रुलियन
गालिसियन
इटालियन
लिओनीज
लिगुरियन
नॉर्मन
ऑक्सितान
प्यिमाँती
पोर्तुगीज
रोमेनियन
रोमान्श
सार्दिनियन
सिसिलियन
स्पॅनिश
व्हेनेशियन
वालून