रे रोड रेल्वे स्थानक

मुंबईतील रेल्वे स्टेशन
(रे रोड या पानावरून पुनर्निर्देशित)

रे रोड रेल्वे स्थानक हे मुंबईच्या मध्य रेल्वे (हार्बर) उपनगरीय मार्गावरील एक स्थानक आहे.

रे रोड रेल्वे स्थानक
रे रोड रेल्वे स्थानक फलाट
रे रोड
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
डॉकयार्ड रोड
मुंबई उपनगरी रेल्वे: हार्बर उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
कॉटन ग्रीन
स्थानक क्रमांक: मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: कि.मी.