डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानक

डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानक हे मुंबईच्या मध्य रेल्वे (हार्बर) उपनगरीय मार्गावरील एक स्थानक आहे.

डॉकयार्ड रोड स्थानक फलाट
डॉकयार्ड रोड
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
सँडहर्स्ट रोड
मुंबई उपनगरी रेल्वे: हार्बर उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
रे रोड
स्थानक क्रमांक: मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: कि.मी.