राळेगाव तालुका

(राळेगांव या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राळेगाव हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्याच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील एक तालुका आहे. याचे प्रशासकीय केन्द्र राळेगाव येथे आहे.

  ?राळेगाव

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जिल्हा यवतमाळ
भाषा मराठी
तहसील राळेगांव
पंचायत समिती राळेगांव

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. अंजी (राळेगांव)
 2. आंतरगाव (राळेगांव)
 3. आपटी (राळेगांव)
 4. अष्टा
 5. आशटोणा
 6. आतमुरडी
 7. बांदर
 8. बारडगाव
 9. बेळापूर
 10. भांब (राळेगांव)
 11. भिमसेनपूर
 12. भुलगड
 13. बोराखाडी
 14. बोराटी
 15. बोरी (राळेगांव)
 16. बोरी इचोड
 17. बोरजई
 18. बुकाई
 19. चाहंड
 20. चिकाणा
 21. चिखली (राळेगांव)
 22. चिंचोळी (राळेगांव)
 23. चोंढी (राळेगांव)
 24. दहेगाव
 25. दापोरी
 26. देवधरी
 27. धनोरा
 28. धरमापूर
 29. धुमाकचाचोरा
 30. डोंगरगाव (राळेगांव)
 31. एकलारा
 32. एकबुरजी
 33. एकुर्ली
 34. गाडेघाट
 35. गोपाळनगर
 36. गुजरी
 37. हिरापूर (राळेगांव)
 38. हिवारी (राळेगांव)
 39. हुडकी
 40. इब्राहिमपूर
 41. इचोरा (राळेगांव)
 42. इंझापूर
 43. जागजाई
 44. जाळका (राळेगांव)
 45. कळमनेर
 46. करंजी (राळेगांव)
 47. कारेगाव (राळेगांव)
 48. खडकी (राळेगांव)
 49. खैरगाव (राळेगांव)
 50. खैरी (राळेगांव)
 51. खेमकुंड
 52. किन्हीजावडे
 53. कोची (राळेगांव)
 54. कोळवण (राळेगांव)
 55. कोपरी (राळेगांव)
 56. लडाकी
 57. लखापूर
 58. लोहरा (राळेगांव)
 59. लोणी (राळेगांव)
 60. माळकी
 61. मांडवा (राळेगांव)
 62. मांगी (राळेगांव)
 63. मेंगापूर
 64. मुधापूर
 65. मुखरामपूर
 66. नागठाणा
 67. नरसिंगपूर
 68. निधा (राळेगांव)
 69. पळसकुंड
 70. पारडी (राळेगांव)
 71. परसोडा (राळेगांव)
 72. फेपारी
 73. पिंपळपूर
 74. पिंपळगाव (राळेगांव)
 75. पिंपळखुटी (राळेगांव)
 76. पिंपळशेंडा (राळेगांव)
 77. पिंपरी (राळेगांव)
 78. पिंपरीदुर्ग
 79. राळेगाव.
 80. रामतीर्थ
 81. राणोद
 82. रत्नपूर
 83. रावेरी
 84. रिढोरा
 85. रोहिणी (राळेगांव)
 86. साखीखुर्द
 87. संगम (राळेगांव)
 88. सरई
 89. सारटी (राळेगांव)
 90. सावित्री (राळेगांव)
 91. सावंगी (राळेगांव)
 92. सावरखेड
 93. सावनेर (राळेगांव)
 94. शेली (राळेगांव)
 95. शिंदोळा
 96. श्रीरामपूर (राळेगांव)
 97. सोइत
 98. सोनुर्ली (राळेगांव)
 99. टाकाळी (राळेगांव)
 100. तेजाणी
 101. उमरेड (राळेगांव)
 102. उमरविहीर (राळेगांव)
 103. उंदारी
 104. वेडशी
 105. विहिरगाव
 106. विरूळ
 107. वडगाव (राळेगांव)
 108. वाधोणाबाजार
 109. वाडजाई
 110. वाडकी
 111. वागाई
 112. वागदरा (राळेगांव)
 113. वाळधुर
 114. वालीनगर
 115. वाणोजा (राळेगांव)
 116. वारध
 117. वारहा (राळेगांव)
 118. वारणा (राळेगांव)
 119. वारूड (राळेगांव)
 120. वाथोडा (राळेगांव)
 121. वाटखेड (राळेगांव)
 122. येवती (राळेगांव)
 123. झाडगाव (राळेगांव)
 124. झारगड
 125. झोटींगधारा
 126. झुल्लर

[१]

यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुके
उमरखेड तालुका | झरी जामणी तालुका | घाटंजी तालुका | आर्णी तालुका | केळापूर तालुका | कळंब तालुका | दारव्हा तालुका | दिग्रस तालुका | नेर तालुका | पुसद तालुका | बाभुळगाव तालुका | यवतमाळ तालुका | महागाव तालुका | मारेगाव तालुका | राळेगाव तालुका | वणी तालुका
 1. ^ #https://villageinfo.in/maharashtra/yavatmal/ralegaon.html