राणूबाई जाधव

(राणुबाई जाधव या पानावरून पुनर्निर्देशित)


राणूबाई जाधव ह्या छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणी सईबाई यांच्या कन्या होत्या. तसेच त्या छत्रपती संभाजी महाराज त्यांच्या भगिनी होत्या.

राणूबाई जाधव
राजकन्या
मराठा साम्राज्य
राजधानी राजगड
पूर्ण नाव राणूबाई अचलोजीराजे जाधव
पदव्या राजकन्या
वडील छत्रपती शिवाजी महाराज
आई महाराणी सईबाई
पती अचलोजीराजे जाधव
चलन होन