वेळवंडी नदी

(येळवंडी नदी या पानावरून पुनर्निर्देशित)