म्हैस हा एक सस्तन प्राणी आहे. हे दुधाळू जनावर आहे. नर म्हशीला रेडा म्हणतात. म्हैस हा प्राणी सर्वसाधारण काळ्या रंगाचा असतो.क्वचित, एखाद्या म्हशीच्या डोक्याचा थोडा भाग पांढरा असतो.

जातीसंपादन करा

भारतात म्हशीच्या गावठी, मुऱ्हा, सुरती, जाफराबादी, पंढरपुरी,नागपुरी,मेहसना,नीलीरावी इत्यादी जाती आढळतात. लहानग्या रेड्याला काही ठिकाणी ग्रामीण भाषेमध्ये टोणगा म्हणूनही संबोधले जाते.

पहा : प्राण्यांचे आवाज


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

भारतात 8 जाती आढळतात 1)मूर्हा 2)जाफराबादी 3)पंढरपुरी 4)नागपुरी 5)मराठवाडी 6) मेहसना 7)नीलीरावी 8)सुरती.