मौजे डिग्रज

बसवेश्वर मंदिर, मौजे डिग्रज

तालुका- मिरज

जिल्हा- सांगली

राज्यमहाराष्ट्र

पिन- 416 416

विधानसभा मतदारसंघ- 283 इस्लामपूर

लोकसभा मतदारसंघ- 48 हातकणंगले


इतिहास

संपादन

भूगोल

संपादन

जलसिंचन

संपादन

गावातून कृष्णा नदी वाहते. ही नदी बारमाही आहे. तसेच गावात काही ठिकाणी बोअरवेल्स देखील आहेत.

उद्योग

संपादन

मंदिरे

संपादन

१) बसवेश्वर मंदिर (ग्रामदैवत) २) बिरोबा मंदिर ३) हनुमान,विठ्ठल रखुमाई मंदिर ४) यल्लमा देवी मंदिर ५) भगवान महावीर (जैन बस्ती) ६) पंचमुखी मारुती मंदिर ७) सत्याई मंदिर ८) दत्त मंदिर ९) गणपती मंदिर १०) महादेव मंदिर (कृष्णा येरळा संगम) 11) दर्गोबा मंदिर

विशेष व्यक्ती

संपादन