एक शासकीय विभाग, विशेषत: भारतात.

प्रत्येक राज्य अनेक जिल्ह्यात विभागलेले आहे. प्रत्येक जिल्हा अनेक तालुक्यात विभागलेला आहे.

क्षेत्रफळा नुसार जम्मु आणि काश्मिर राज्यातील लडाख हा भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे.