मुख्य मेनू उघडा

मार्कस साल्व्हियस ओथो (एप्रिल २५, इ.स. ३२ - एप्रिल १६, इ.स. ६९) हा इ.स. ६९ मध्ये जानेवारी १५ ते एप्रिल १६ पर्यंत रोमन सम्राट पदावर होता.

मार्कस साल्व्हियस ओथो
रोमन सम्राट

याला मार्कस साल्व्हियस ओथो निरो या नावानेही ओळखले जाते.