श्रीगुप्त

(महाराज श्रीगुप्त या पानावरून पुनर्निर्देशित)

श्रीगुप्त (२४०-२८०) या राजाने गुप्त साम्राज्याची सुरूवात केली. त्याच्या ताब्यात उत्तर किंवा मध्य बंगालचा प्रदेश ताब्यात असण्याची शक्यता आहे.

मागील
-
गुप्त सम्राट
२४० - २८०
पुढील
घटोत्कच