मध्य (संख्या)

(मध्य या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मध्य (१०,००,००,००,००,००,००,०००; इंग्लिश: Ten Quadrillion) ही संख्या एक अब्ज अब्ज (एक अब्ज शंभर कोटी) हा आकडा दर्शविते.