बाळाची संदिग्ध जननेंद्रिये

मध्यलैंगिक व्यक्ती म्हणजे अशी व्यक्ती की जिचे वर्गीकरण गुणसुत्र, बीजग्रंथी (Gonads) आणि/किंवा जननेंद्रिय यांच्यातील फेरफारांमुळे पुरुष किंवा स्त्री मध्ये करता येत नाही. ०.१% ते ०.२% लोकांमध्ये ही अवस्था असू शकते. शस्त्रक्रिया करून अशा व्यक्तीला हवे ते लिंग प्रदान करता येऊ शकते.

मध्यलैंगिक व्यक्ती

हेही पाहासंपादन करा

युनुक

हिजडा

परलैंगिक