भृगु ऋषी

(भृगू या पानावरून पुनर्निर्देशित)

भृगु ऋषी हे सप्त ऋषी पैकी आद्य ऋषी होते. आणि ते ब्रम्हाचे मानस पुत्र सुद्धा होते .