भिक्खू

(भिक्खु या पानावरून पुनर्निर्देशित)

बौद्ध गुरूंना अथवा सन्यास्यांना भिक्खू (पाली) अथवा भिक्षु (संस्कृत) म्हणतात. भिक्खू हे बौद्ध शिकवणीचा प्रचार-प्रचार करतात. जगभरातील भिक्खूंची संख्या कोट्यवधी आहे.

थायलंड मधील बौद्ध भिक्खू

बौद्ध धम्माच्या अनुयायांचे प्रामुख्याने दोन प्रकार असतात – १) भिक्खू - भिक्खुंणी आणि २) उपासक - उपासिका.

विविध भिक्खू

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन