भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (जोधपूर)

(भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, जोधपूर या पानावरून पुनर्निर्देशित)


भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, जोधपूर (संक्षिप्त IIT जोधपूर) हे जोधपूर, राजस्थान, भारत येथे स्थित एक सार्वजनिक तांत्रिक विद्यापीठ आहे.

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, जोधपूर
IIT Indore
ब्रीदवाक्य त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि
मराठीमध्ये अर्थ
ज्ञान हे प्रत्येकाच्या कल्याणासाठी आहे
Type सार्वजनिक तांत्रिक संस्था
स्थापना २००८
संकेतस्थळ https://www.iitj.ac.in/इतिहास संपादन

परिसर संपादन

वसतिगृहे संपादन

संस्था आणि प्रशासन संपादन

प्रशासन संपादन

विभाग संपादन

शैक्षणिक संपादन

प्रवेश प्रक्रिया संपादन

संस्थेची क्रमवारी संपादन

विद्यार्थी जीवन संपादन

हे देखील पहा संपादन

बाह्य दुवे संपादन

संदर्भ संपादन