बोरी नदी ही महाराष्ट्राच्या उस्मानाबाद जिल्ह्यामधून वाहणारी एक नदी आहे. याच नावाची एक नदी नाशिक जिल्ह्यातून आणि खानदेशातील जळगांवधुळे जिल्ह्यातून वाहते.

जळगाव जिल्ह्यातील बोरी नदीसंपादन करा

ही बोरी नदी तापी नदीची उपनदी आहे. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील मोहद गावाजवळ तिचा उगम आहे. जळगाव जिल्ह्यातील बोहोरे गावाजवळ ती तापीला मिळते. भोकरीबारी नदी, चिखली नालाकानोली नदी या बोरीच्या उपनद्या आहेत. खांदेशातील मुख्य नद्यांपैकी बोरी नदी एक आहे.
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.