बायना भारताच्या राजस्थान राज्यातील भरतपूर जिल्ह्यात असलेले शहर आहे.