बामणडोंगरी रेल्वे स्थानक

बामणडोंगरी हे रायगड जिल्ह्यातील गाव आहे. हे गाव मुंबई उपनगरी रेल्वेचे एक स्थानक आहे.

बामणडोंगरी
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
तरघर
मुंबई उपनगरी रेल्वे: हार्बर उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
खारकोपर
स्थानक क्रमांक: २३ मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: ५४ कि.मी.