बाभुळगाव तालुका

महाराष्ट्रातील हिंगोली, भारत
(बाभुळगाव या पानावरून पुनर्निर्देशित)


बाभुळगाव हे भारताच्या महाराष्ट्र राज्याच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील एक गाव व तालुक्याचे ठिकाण आहे.

  ?बाभुळगाव

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
Map

१९° ५१′ ४३.९२″ N, ७७° ०१′ २२.४४″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जिल्हा यवतमाळ
भाषा मराठी
तहसील बाभुळगाव
पंचायत समिती बाभुळगाव

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. आलेगाव (बाभुळगाव)
 2. अलीपूर
 3. अल्लीपुर
 4. अमरावती (बाभुळगाव)
 5. आंजणगाव
 6. अंतरगाव
 7. आसेगावदेवी
 8. अष्टरामपूर
 9. औरंगपूर (बाभुळगाव)
 10. बाभुळ गाव
 11. बागापूर
 12. बागवाडी (बाभुळगाव)
 13. बारड
 14. भैयापूर
 15. भातमार्ग
 16. भिळुकसा
 17. बोरगाव (बाभुळगाव)
 18. चांदपूर
 19. चेंडकपुर
 20. चिमणापूर
 21. चोंधी
 22. दाभा
 23. देहणी
 24. देवगाव (बाभुळगाव)
 25. दिघी (बाभुळगाव)
 26. दिघी२
 27. फाळेगाव
 28. फातियाबाद
 29. फत्तेपूर
 30. गालवाहा
 31. गाळवी
 32. गणोरी
 33. गावंडी
 34. घारफळ
 35. गिमोणा
 36. गोंधळी (बाभुळगाव)
 37. हैबतपूर
 38. हस्तपूर
 39. हातगाव
 40. इंदिरा नगर
 41. इसापूर
 42. कमलजापूर
 43. कांगोकुळ
 44. कारळगाव (बाभुळगाव)
 45. खडकसावंगा
 46. खरडा
 47. किन्ही (बाभुळगाव)
 48. कोल्ही
 49. कोंढा
 50. कोपारा
 51. कोपारा१
 52. कोपारा२
 53. कोप्रा
 54. कोटांबा
 55. कोठा
 56. कोठा अलीपूर
 57. कृष्णपूर
 58. लखमपूर (बाभुळगाव)
 59. लोणी (बाभुळगाव)
 60. मदानी
 61. महमदपूर
 62. माहुली (बाभुळगाव)
 63. माळापूर
 64. मांगरूळ
 65. माणकापूर
 66. मारळपूर
 67. मिरजापूर
 68. मितनापूर
 69. मुबारकपूर
 70. मुरादाबाद (बाभुळगाव)
 71. मुस्ताबाद
 72. नादे सावंगी
 73. नगरगाव
 74. नगरी
 75. नागरी
 76. नायगाव (बाभुळगाव)
 77. नांदुरा बुद्रुक
 78. नांदुरा खुर्द
 79. नारपूर
 80. पाचखेड
 81. पाहुर (बाभुळगाव)
 82. पालोटी
 83. पाणस
 84. पंचगव्हाण
 85. पारसोडी
 86. पिंपळगाव (बाभुळगाव)
 87. पिंपळखुटा
 88. पिंपरी (बाभुळगाव)
 89. प्रतापपूर
 90. रहिमतपूर (बाभुळगाव)
 91. राणी अमरावती
 92. रासूळपूर
 93. रेणकापूर
 94. रुस्तमपूर
 95. सारफळी
 96. सारुळ
 97. सौजण
 98. सावंगी मांग
 99. सावंगी राऊत
 100. सावर (बाभुळगाव)
 101. शेकापूर
 102. शिंदी (बाभुळगाव)
 103. सुभानपूर
 104. सुहागपूर
 105. सुकळी (बाभुळगाव)
 106. टाकळगाव
 107. तांभा
 108. ताणापूर
 109. तरोडा (बाभुळगाव)
 110. थाळेगाव
 111. तुकापूर
 112. उमरडा
 113. उमरी (बाभुळगाव)
 114. वैजापूर (बाभुळगाव)
 115. वणी (बाभुळगाव)
 116. वेणी
 117. विरखेड
 118. वडगाव (बाभुळगाव)
 119. वाघापूर
 120. वाई (बाभुळगाव)
 121. वालिदाडपूर
 122. वारूड
 123. वाटखेड बुद्रुक
 124. वाटखेड खुर्द
 125. यावळी
 126. येरणगाव
 127. झापटखेड
 128. झोळा

[१]

भौगोलिक स्थान

संपादन

हवामान

संपादन

लोकजीवन

संपादन

प्रेक्षणीय स्थळे

संपादन

नागरी सुविधा

संपादन

संदर्भ

संपादन
 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
 7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
 8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climateयवतमाळ जिल्ह्यातील तालुके
उमरखेड तालुका | झरी जामणी तालुका | घाटंजी तालुका | आर्णी तालुका | केळापूर तालुका | कळंब तालुका | दारव्हा तालुका | दिग्रस तालुका | नेर तालुका | पुसद तालुका | बाभुळगाव तालुका | यवतमाळ तालुका | महागाव तालुका | मारेगाव तालुका | राळेगाव तालुका | वणी तालुका
 1. ^ #https://villageinfo.in/maharashtra/yavatmal/babulgaon.html