अनेक वस्तूंची दुकाने एकाच ठिकाणी मांडली जातात व वस्तुविनिमय होऊन व्यापार होतो, अशा जागेस बाजार असे म्हणतात. येथे पैसे वापरून खरेदी व विक्री होते. बाजाराचे अनेक प्रकार आहेत जसे गावांमध्ये एका वारी आठवडी बाजार असतात. हे विशिष्ट वारीच भरतात.

इतिहाससंपादन करा

बाजाराचा उल्लेख इतिहासात अनेकदा आला आहे. शिवाजी महाराज यांनी बांधलेल्या रायडावर बाजाराची खास व्यवस्था दिसून येते.

हे सुद्धा पाहासंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.