अनेक वस्तूंची दुकाने एकाच ठिकाणी मांडली जातात व वस्तुविनिमय होऊन व्यापार होतो, अशा जागेस बाजार असे म्हणतात. येथे पैसे वापरून खरेदी व विक्री होते. बाजाराचे अनेक प्रकार आहेत जसे गावांमध्ये एका वारी आठवडी बाजार असतात. हे विशिष्ट वारीच भरतात.

इतिहास संपादन

बाजाराचा उल्लेख इतिहासात अनेकदा आला आहे. शिवाजी महाराज यांनी बांधलेल्या रायडावर बाजाराची खास व्यवस्था दिसून येते.

हे सुद्धा पाहा संपादन