फ्लाईंग रानी ही भारतीय रेल्वेची एक प्रवासी सेवा आहे. पश्चिम रेल्वेद्वारे चालवली जात असलेली ही रेल्वे मुंबईला गुजरातच्या सुरत शहरासोबत जोडते. ही गाडी मुंबई सेंट्रलसुरत स्थानकांदरम्यान रोज धावते व मुंबई ते सुरत दरम्यानचे २६३ किमी अंतर ४ तास व ४० मिनिटांत पूर्ण करते. फ्लाईंग रानी गाडीमध्ये केवळ दुय्यम श्रेणीचे डबलडेकर आसनकक्ष व वातानुकूलित चेअर कार हे दोनच प्रकारचे डबे असून तिला शयनयान (sleeper) डबे जोडले जात नाहीत.

फ्लाईंग रानीचा फलक

तपशीलसंपादन करा

वेळापत्रकसंपादन करा

गाडी क्रमांक मार्ग प्रस्थान आगमन कधी
१२९२२ सुरत – मुंबई सेंट्रल ०५:२५ १०:१० रोज
१२९२१ मुंबई सेंट्रल – सुरत १७:५५ २२:३५ रोज

बाह्य दुवेसंपादन करा