पोप व्हिक्टर पहिला (?? - इ.स. १९९[१]:आफ्रिका प्रांत) हा दुसऱ्या शतकातील पोप होता. रोमच्या आफ्रिका प्रांतात जन्मलेल्या पोपांपैकी हा पहिला पोप होता.

पोप व्हिक्टर पहिला

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा

  1. ^ Kirsch, Johann Peter (1912). "Pope St. Victor I" in The Catholic Encyclopedia. Vol. 15. New York: Robert Appleton Company.