पोप बेनेडिक्ट पहिला

पोप बेनेडिक्ट पहिला (--- - जुलै ३०, इ.स. ५७९:रोम) हा सहाव्या शतकातील पोप होता.

याच्या जन्माबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही.

हे सुद्धा पहासंपादन करा

मागील:
पोप जॉन तिसरा
पोप
जून २, इ.स. ५७५जुलै ३०, इ.स. ५७९
पुढील:
पोप पेलाजियस दुसरा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.