पोप जॉन सहावा (--:ग्रीस - ११ जानेवारी, इ.स. ७०५:रोम) हा आठव्या शतकातील पोप होता.

मागील:
पोप सर्जियस पहिला
पोप
इ.स. ७०१इ.स. ७०५
पुढील:
पोप जॉन सातवा

]]