पोप जॉन बाविसावा (इ.स. १२४४:काहोर्स, फ्रांस - ४ डिसेंबर, इ.स. १३३४:अव्हिन्यॉं, प्रोव्हान्स, फ्रांस) हा चौदाव्या शतकातील पोप होता.

याचे मूळ नाव जाक दुएझे असे होते.

मागील:
पोप क्लेमेंट पाचवा
पोप
७ ऑगस्ट, इ.स. १३१६४ डिसेंबर, इ.स. १३३४
पुढील:
पोप बेनेडिक्ट बारावा