मुख्य मेनू उघडा

पोप संत क्लेमेंट पहिला (लॅटिन: CLEMENS) (?? - इ.स. ९९) हा रोममधील कॅथलिक चर्चचा बिशप व चौथा पोप होता.

पोप क्लेमेंट पहिला
San Clemente, Papa, por Juan Correa de Vivar.jpg
जन्म नाव क्लेमेन्स
पोप पदाची सुरवात अंदाजे ९२
पोप पदाचा अंत अंदाजे ९९
मागील पोप ॲनाक्लेतस
पुढील पोप एव्हारिस्टस
जन्म महिती नाही
रोम, रोमन साम्राज्य
मृत्यू अंदाजे इ.स. ९९
क्राइमिया, युक्रेन
क्लेमेंट नाव असणारे इतर पोप
यादी

बाह्य दुवेसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा