पोप अर्बन आठवा (?? - जुलै २९, इ.स. १६४४) हा ऑगस्ट ६, इ.स. १६२३पासून मृत्यूपर्यंत पोपपदी होता.

पोप अर्बन आठवा

याचे मूळ नाव माफेओ बार्बेरिनी होते.

अर्बन नाव घेणारा हा शेवटचा पोप होय.