पॉल केरेस (जानेवारी ७, इ.स. १९१६ - जून ५, इ.स. १९७५) हा एक रशियन बुद्धिबळपटू होता. याने बुद्धिबळावर लेखनही केले.

१९६९मध्ये पॉल केरेस