ग्रँडमास्टर (बुद्धिबळ)

ग्रॅंडमास्टर ही पदवी अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धिबळ खेळाडूस दिली जाते.

आंद्रे फिलिदोर